świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych