Wkładka do wniosku dla rodzin z sześciorgiem i więcej członków