Zał. 1 – Program webinarium CEDUR dla seniorów i ich opiekunów – 23 listopada 2023 roku