Zał. 4 – Klauzula informacyjna dla uczestników i osób ich zgłaszających na seminaria w ramach projektu edukacyjnego CEDUR.docx