ZKDR-01 – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki