Nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił w dniu 13.05.2022 r. nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”.

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 13.05.2022 r. do 30.05.2022 r. do godz. 16:00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem. W takim przypadku wnioski przekraczające powyższy pułap nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w Krakowie:
https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci,czwarty-nabor-do-projektu-malopolska-niania-20-malopolska-niania-20
https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci,czwarty-nabor-do-projektu-malopolska-niania-20
oraz na stronie Województwa Małopolskiego: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/kolejny-nabor-do-projektu-malopolska-niania-2-0-rozpoczety

Zaprasza się również do odwiedzenia grupy i strony Projektu „Małopolska Niania” na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania

Poniżej  zawarte są niezbędne pliki (ulotka i plakat w j.ukraińskim i j. polskim oraz Regulamin naboru wraz z załącznikami).

https://www.gops.lipnicamurowana.pl/wp-content/uploads/2022/05/NIANIA.zip