Ograniczenia w funkcjonowaniu Ośrodka

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż od dnia 12 do dnia 16 października 2020r. funkcjonowanie tut. Ośrodka zostaje ograniczone w następujący sposób:
• brak możliwości bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników. Kierownik wykonuje pracę zdalnie i jest dostępny pod nr telefonu 537 205 780 bądź adresem e-mail: gops@lipnicamurowana.pl;
• w sprawie ewentualnego pobrania wniosków tradycyjnych prosimy o skorzystanie z wideodomofonu dostępnego przed wejściem do Ośrodka. Zachęca się jednak do korzystania z zakładki DOKUMENTY DO POBRANIA na stronie internetowej Ośrodka www.gops.lipnicamurowana.pl, gdzie można znaleźć wszystkie wnioski oraz wymagane do nich załączniki;
• wszelką korespondencję zaleca się umieszczać w skrzynce podawczej dostępnej przed wejściem do Ośrodka, bądź też przesyłać w formie elektronicznej (e-mail: gops@lipnicamurowana.pl, ePUAP: /gopslipnica/SkrytkaESP)
• z Ośrodkiem można kontaktować się pod numerami telefonów: 14 68 52 350, 14 68 52 330 lub 537 205 780 w godz. 7:30-15:00, asystent rodziny świadczy swoją pracę zdalnie i jest dostępny pod nr tel. 790 203 516;
• usługi opiekuńcze świadczone są u osób bezwzględnie wymagających tej formy opieki, bez możliwości zapewnienia pomocy ze strony rodziny, sąsiadów, bądź innych osób;
• brak możliwości wizyt pracowników socjalnych w terenie.

Naszą misją jest pomaganie innym jednak w sytuacjach tak trudnych jak powyższa najważniejszym jest odpowiedzialność za zdrowie pracowników i klientów Ośrodka z równoczesnym przestrzeganiem wszelkich zasad ostrożności i procedur Sanepidu.