Informacja dot. przyjmowania petentów w GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż Klienci przyjmowani są osobiście w Ośrodku z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, tj. maseczka zasłaniająca usta i nos, dezynfekcja rąk. W dalszym ciągu jednak zalecana jest korespondencja elektroniczna z tut. Ośrodkiem za pośrednictwem e-maila gops@lipnicamurowana.pl bądź platformy ePUAP: /gopslipnica/SkrytkaESP.

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny od 9 czerwca 2021r.

Najnowsza nowelizacja ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny wprowadza szereg zmian w zakresie KDR. Wszystkie aktywne Karty uzyskały formę elektroniczną. Oznacza to, iż nie ma już wniosków o domówienie elektronicznej formy Karty. Każdy posiadacz aktywnej Karty (niezależnie od tego czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej czy obu) może wyświetlać ją w aplikacji  mobilnej mObywatel. Aplikacja dostępna jest na system Android (wersja 6.0 lub nowsza) oraz iOS (wersja 12.4 lub nowsza). Aplikację można pobrać na telefon ze sklepu Google Play bądź też App Store. Więcej informacji na temat aplikacji mObywatel na stronie: https://www.gov.pl/web/mobywatel. Aby aktywować Kartę Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel należy najpierw dodać jeden z poniższych dokumentów:

  • mObywatel (mTożsamość) – jeżeli masz ukończone 18 lat i posiadasz dowód osobisty (w celu aktywacji dokumentu konieczne jest potwierdzenie tożsamości za pośrednictwem Profilu Zaufanego, e-dowodu bądź bankowości elektronicznej: BOŚ Bank, PKO Bank Polski, Bank Pekao, Inteligo, BNP Paribas, Banki Spółdzielcze i Bank BPS;
  • mLegitymacja szkolna – należy najpierw sprawdzić czy Twoja szkoła wydaje mLegitymacje.

Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać Karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR). Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021r. Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy) muszą pozostać przy Kartach tradycyjnych.

Karta Dużej Rodziny w dalszym ciągu przyznawana jest bezpłatnie. Opłata w wysokości 10,00 zł pobierana jest wyłącznie za domówienie tradycyjnej formy Karty (w przypadku posiadania Karty jedynie w formie elektronicznej) oraz za wydanie duplikatu Karty.

Nowy okres świadczeniowy w rządowym programie „Rodzina 500+”

Świadczenie wychowawcze („500+”) przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Nie ma znaczenia sytuacja finansowa rodziny. Aby otrzymać wsparcie trzeba złożyć wniosek. Wniosek należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej. W przypadku prawidłowo i terminowo złożonych wniosków świadczenie wychowawcze zostanie co do zasady przyznane na cały 12-miesięczny okres świadczeniowy, czyli od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r. Przypominamy, że tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

Od 1 lutego można to zrobić w prosty sposób przez Internet za pośrednictwem:

Od 1 kwietnia wniosek możesz złożyć także osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Czytaj dalej Nowy okres świadczeniowy w rządowym programie „Rodzina 500+”

loading