Nabór do Projektu “Małopolska Niania 2.0”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił w dniu 13.05.2022 r. nabór do Projektu “Małopolska Niania 2.0”.

Wnioski o przyznanie wsparcia na dofinansowanie kosztów zatrudnienia niani przyjmowane będą od dnia 13.05.2022 r. do 30.05.2022 r. do godz. 16:00. Jeżeli liczba złożonych w trakcie trwania naboru wniosków przekroczy 500, nabór do Projektu zostanie zakończony (zamknięty) przed ww. terminem. W takim przypadku wnioski przekraczające powyższy pułap nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowe informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej ROPS w Krakowie:
https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci,czwarty-nabor-do-projektu-malopolska-niania-20-malopolska-niania-20
https://rops.krakow.pl/malopolska-niania-20/aktualnosci,czwarty-nabor-do-projektu-malopolska-niania-20
oraz na stronie Województwa Małopolskiego: https://www.malopolska.pl/aktualnosci/sprawy-spoleczne-i-rodzina/kolejny-nabor-do-projektu-malopolska-niania-2-0-rozpoczety

Zaprasza się również do odwiedzenia grupy i strony Projektu “Małopolska Niania” na Facebooku: https://www.facebook.com/MalopolskaNiania

Poniżej  zawarte są niezbędne pliki (ulotka i plakat w j.ukraińskim i j. polskim oraz Regulamin naboru wraz z załącznikami).

https://www.gops.lipnicamurowana.pl/wp-content/uploads/2022/05/NIANIA.zip

Zapytanie ofertowe – fizjoterapeuta/ rehabilitant medyczny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż poszukuje fizjoterapeuty/rehabilitanta medycznego do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapraszając jednocześnie do składania stosownych ofert. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym zapytaniu ofertowym.

Zapytanie ofertowe wraz ze wzorem oferty

Opieka wytchnieniowa – kolejne zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej poszukuje osoby do świadczenia usług opieki wytchnieniowej na rzecz opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą dorosłą ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 lub
  • osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do składania ofert.

Zapytanie ofertowe – usługi opieki wytchnieniowej

Zapytania ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż poszukuje logopedy oraz fizjoterapeuty/rehabilitanta do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zapraszając jednocześnie do składania stosownych ofert. Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych zapytaniach ofertowych.

 

Zapytanie ofertowe wraz ze wzorem oferty – logopeda

Zapytanie ofertowe wraz ze wzorem oferty- fizjoterapeuta / rehabilitant

loading
English English Polski Polski Русский Русский Українська Українська