Apel do mieszkańców Gminy Lipnica Murowana

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej apeluje do mieszkańców Gminy Lipnica Murowana, a szczególnie osób, które powróciły z zagranicy przed wejściem w życie obowiązku kwarantanny, w trosce o siebie, własną rodzinę i wszystkich mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagę, ograniczenie do minimum kontaktów z otoczeniem, monitorowanie własnego stanu zdrowia. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów chorobowych niezwłoczne powiadomienie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bochni pod nr tel. 14 612 32 34, 14 612 39 47, 14 612 39 58. Bądźmy odpowiedzialni za siebie i za innych. Od tego bowiem zależy skala rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2.

Cały czas obserwuje się zgłoszenia odnośnie nieprawidłowości w sposobie odbywania kwarantanny. Kwarantanna bezwzględnie obejmuje tych co wrócili z zagranicy i wszystkich domowników, członków rodziny, którzy mieli i mają z tą osobą bezpośredni kontakt. Mamy również do czynienia z działaniami lekceważącymi rządowe zalecenia oraz zasady zachowania bezpieczeństwa, tak własnego, jak również innych osób.