Dodatek węglowy i dodatek na inne źródła ciepła

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej przypomina, iż dnia 30 listopada 2022r. mija termin składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego oraz wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, zgodnie ze złożonymi deklaracjami do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Osoby, które nie złożyły do tej pory wniosku mogą to zrobić w podanym wyżej terminie. Szczegóły dot.  w/w dodatków można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej.