Informacja dot. przyjmowania petentów w GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż Klienci przyjmowani są osobiście w Ośrodku z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, tj. maseczka zasłaniająca usta i nos, dezynfekcja rąk. W dalszym ciągu jednak zalecana jest korespondencja elektroniczna z tut. Ośrodkiem za pośrednictwem e-maila gops@lipnicamurowana.pl bądź platformy ePUAP: /gopslipnica/SkrytkaESP.