Informacja na temat projektu „Siła tkwi w nas”

W miesiącu lipcu kontynuowane były spotkania w ramach projektu „Siła tkwi w nas”. Dnia 24 i 31 lipca odbyły się zajęcia praktyczne z asystentem osoby niepełnosprawnej Panem Tomaszem Robak. Panie uczestniczące w spotkaniach poznały m.in. zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, informacje na temat omdleń, utrat przytomności, udarów czy cukrzycy. Zaznajomiły się z bardzo istotnym algorytmem pierwszej pomocy. Poznały również różnice pomiędzy resuscytacją krążeniowo-oddechową osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia oraz zasady postępowania w przypadku napadu padaczki. Miały ponadto okazję przećwiczyć ustawianie poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej, a także prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, w tym z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestniczek, które aktywnie angażowały się w ćwiczenia praktyczne. Zajęcia z asystentem osoby niepełnosprawnej będą w dalszym ciągu kontynuowane.

Z kolei na kursie obsługi kas fiskalnych, który odbył się w dniu 1 sierpnia pojawiła się również większa liczba uczestniczek projektu. Kurs zorganizowany przez Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego w Bochni, a poprowadzony przez Pana Roberta Mazur, obejmował 10 godz. szkoleniowych. Celem szkolenia było teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do obsługi urządzeń fiskalnych. Program szkolenia obejmował przepisy regulujące zastosowanie kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych w placówkach handlowych, obowiązki podatników stosujących kasy fiskalne, programowanie kas, uzyskiwanie raportów kasowych, jak również ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem kas fiskalnych w sprzedaży i dokumentowanie sprzedaży. Wszystkie uczestniczki szkolenia otrzymały stosowne certyfikaty, poszerzające  ich kwalifikacje zawodowe.