Informacja o projekcie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż Powiatowy Urząd Pracy w Bochni planuje rozpoczęcie od dnia 01.01.2019r. realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (IV)” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szczegółowe informacje o projekcie w załączonym pliku.

Informacja o projekcie