Konkurs plastyczny „Bezpieczny dom = szczęśliwa rodzina”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej zaprasza wszystkie dzieci z Przedszkola Samorządowego w Lipnicy Murowanej oraz Przedszkola Samorządowego w Rajbrocie do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Bezpieczny dom = szczęśliwa rodzina” organizowanym w zakresie projektu socjalnego „Prawidłowe wychowanie w Rodzinie drogą do Sukcesu” w ramach dotacji Wojewody Małopolskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb.

Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką. Istnieje możliwość łączenia kilku technik w ramach pracy. Dopuszczalny format prac: A3 lub A4. Każda praca może mieć tylko jednego autora.

Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Szczegółowe informacje na temat konkursu zawarte zostały w regulaminie (dostępny poniżej). Ostateczny termin zbierania prac konkursowych mija 31 października 2023r.

UWAGA: Każda praca konkursowa powinna być OBOWIĄZKOWO podpisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem autora. Do pracy należy również dołączyć podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenie oraz klauzulę informacyjną stanowiące odpowiednio załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do regulaminu konkursu (załączniki poniżej).

 

Regulamin konkursu plastycznego „Bezpieczny dom = szczęśliwa rodzina”

Załącznik nr 1 (oświadczenie rodzica) oraz załącznik nr 2 (klauzula informacyjna)