Projekt socjalny „Prawidłowe wychowanie w Rodzinie drogą do Sukcesu”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej przystąpił do realizacji projektu socjalnego pn. „Prawidłowe wychowanie w Rodzinie drogą do Sukcesu” w ramach dotacji Wojewody Małopolskiego przeznaczonej na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych zadań wynikających z rozeznanych potrzeb. W dniu 4 października 2023r. tut. Ośrodek we współpracy z Przedszkolem Samorządowym w Lipnicy Murowanej oraz Przedszkolem Samorządowym w Rajbrocie zorganizował spektakl teatralny pt. „Odważny Pastuszek” zaprezentowany przez Teatr „Eden” z Wieliczki. Łącznie trzy przedstawienia teatralne odbyły się na terenie przedszkoli i zgromadziły liczną rzeszę dzieci.

„Odważny Pastuszek” to historia pasterza Dawida, który pomimo swojego młodego wieku stanął przed wielkimi wyzwaniami. Sprostać im mógł tylko z pomocą dzieci przedszkolnych, które miały szansę wykazać się własną odwagą i pomysłowością, by uratować owieczki przed niebezpieczeństwem. A to nie jedyne zadanie Dawida, gdyż od jego bohaterstwa zależał los królestwa i jego władcy Saula, który nie potrafił zapanować nad swoim gniewem, złym humorem i negatywnymi emocjami. Angażująca opowieść unaoczniła znaczenie odwagi oraz umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Nacisk aktorów położony został na prawidłowe zachowanie, rozwój wśród dzieci postawy altruizmu, empatii, szacunku i pomocniczości wobec drugiego człowieka bez przejawów agresji i przemocy w zachowaniu. Aktorzy Teatru „Eden” w sposób atrakcyjny i przystępny dla młodego widza przekazali w spektaklu uniwersalne wartości niezbędne do bycia dobrym człowiekiem.