Nabór na stanowisko asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej poszukuje osób chętnych do pracy na stanowisku asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby:

  1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub
  2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
  3. wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  1. wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego, w tym utrzymaniu higieny osobistej i czynnościach pielęgnacyjnych;
  2. przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
  3. prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról społecznych;
  4. załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
  5. korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury;
  6. podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem;
  7. zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2023

Zapytanie ofertowe wraz ze wzorem oferty do pobrania TUTAJ.

Osoby zainteresowane współpracą proszone są o składanie ofert w tut. Ośrodku. Termin składania ofert upływa z dniem 15.02.2023r.