Spotkanie Wigilijne dla osób samotnych i osamotnionych

Święta Bożego Narodzenia są okresem wyjątkowym, podczas którego przy rodzinnym stole spotyka się cała rodzina, bliscy i przyjaciele. Są jednocześnie okresem kiedy samotność jest najbardziej bolesna, a osamotnienie odczuwane jest w sposób szczególnie silny. W okresie tym tak bardzo istotne jest dzielenie się miłością z innymi ludźmi oraz otwieraniem na ich problemy i potrzeby. Z myślą o samotnych i osamotnionych mieszkańcach Gminy Lipnica Murowana tut. Ośrodek zorganizował po dwuletniej przerwie spowodowanej koronawirusem SARS-CoV-2 tradycyjne Spotkanie Wigilijne w Wiejskim Domu Ludowym „Kasztan” w Lipnicy Dolnej.

Tegoroczne Spotkanie Wigilijne odbyło się w niedzielę 18 grudnia. W spotkaniu udział wzięli nie tylko Podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej, lecz również inne osoby z terenu Gminy, bez względu na swój wiek. Do świątecznego stołu zasiadło około 60 osób. O przygotowanie tradycyjnych, regionalnych potraw zadbało Koło Gospodyń Wiejskich w Lipnicy Dolnej działające przy Kółku Rolniczym w Lipnicy Dolnej. Spotkanie było okazją do promowania regionalnych wigilijnych dań.

Wśród przybyłych gości byli m.in.: Wójt Gminy Lipnica Murowana Tomasz Gromala, przewodniczący Rady Gminy Lipnica Murowana Damian Gaża, Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej Agnieszka Żołna-Zdunek, proboszcz Parafii św. Andrzeja Apostoła w Lipnicy Murowanej ks. Mariusz Jachymczak wraz z katechetą ks. Andrzejem Janiga oraz s. Maria Beata Małeczek SJK – przełożona zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego. Gospodarzem uroczystości był Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej – Maria Kurek.

W spotkaniu nie mógł wziąć udziału Wojewoda Małopolski Pan Łukasz Kmita, jednakże zapewnił o swojej pamięci i życzliwości wszystkich Podopiecznych i Sympatyków Ośrodka, przekazując serdeczne życzenia bożonarodzeniowe.

Po przywitaniu zgromadzonych gości oraz złożeniu świątecznych życzeń przez kierownika GOPS, Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy pracownik socjalny GOPS Mariusz Dudziak odczytał tekst z Pisma Świętego nawiązujący do narodzenia Chrystusa. Następnie ks. Mariusz Jachymczak dokonał poświęcenia opłatków, po czym uczestnicy spotkania przełamali się opłatkiem składając sobie nawzajem najserdeczniejsze życzenia, by w końcu zasiąść do wigilijnego stołu. Oprawę artystyczną uroczystości w formie przedstawienia „Bóg narodzi się…” przygotowali dzieci z Eucharystycznego Ruchu Młodych wraz z rodziną Państwa Grabarz, tworzącą Świętą Rodzinę. Nad oprawą artystyczną czuwała s. Magdalena Sitkowska SJK.

Spotkaniu towarzyszyła ciepła, miła atmosfera, pełna radości, uśmiechu i wdzięczności. Nie zabrakło też wspólnego kolędowania wraz z Zespołem „Raj” z Rajbrotu. Dla każdego z uczestników przygotowana została ponadto świąteczna paczka.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej składa serdeczne podziękowania:

  • Państwu Barbarze i Ryszardowi Grzesik z firmy „Eko-Garten” za podarowanie choinki;
  • Firmie Produkcyjno-Handlowo-Usługowej „Bystrowscy” za podarowanie uszek;
  • Dyrekcji Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej za udostępnienie sali oraz nagłośnienia;
  • Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy Murowanej za przygotowanie stroików świątecznych;
  • Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Lipnicy Dolnej za przygotowanie wigilijnych potraw;
  • Kierowcom Ochotniczej Straży Pożarnej za sprawny transport uczestników spotkania;
  • Pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej za obsługę Gości przy wigilijnym stole.