Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej prosi osoby, które mogłyby przekazać nieodpłatnie sprawną lodówkę oraz kuchenkę gazową o kontakt z tut. Ośrodkiem pod numerem tel. 14 68 52 330 lub 14 68 52 350. Sprzęt ten zostanie przekazany osobie potrzebującej.