Podziękowania dla byłego Kierownika GOPS – Pani Marii Kurek

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Monika Słowińska wraz z wszystkimi pracownikami tut. Ośrodka składa Pani Marii Kurek płynące z głębi serca i serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę, wszelkie wsparcie zarówno na płaszczyźnie życia zawodowego jak również prywatnego, a także profesjonalne i rzetelne kierowanie Ośrodkiem. Dzięki Pani bezgranicznej wiedzy oraz ogromnemu doświadczeniu, tak zawodowemu jak i życiowemu otwierała Pani drogę każdemu pracownikowi do rozwoju zarówno zawodowego jak również osobistego. Pani indywidualne i wnikliwe podejście do każdej rozwiązywanej sprawy dawało każdemu pracownikowi wzór do naśladowania.

Dziękujemy za miły czas spędzony z Panią, każdy uśmiech, którym obdarowywała Pani pracowników oraz Klientów Ośrodka, jak również za każde słowa krytyki, które były konstruktywne i pozwalały nam rozwijać się. Zapamiętana została Pani jako bardzo wartościowa osoba z ogromnym potencjałem i możliwościami. Pozostawiła Pani po sobie dobre wspomnienia, do których każdy pracownik powracał będzie z sentymentem.

Jednocześnie składamy najserdeczniejsze życzenia spełnienia najskrytszych marzeń, dalszych sukcesów w życiu prywatnym, dobrego zdrowia oraz wszystkiego co najlepsze na nowej drodze życiowej, którą będzie Pani kroczyć. Jeszcze raz za wszystko serdecznie Pani dziękujemy!

Kierownik oraz pracownicy
GOPS Lipnica Murowana