Projekt socjalny „Przemoc bronią ludzi słabych”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej rozpoczął realizację projektu socjalnego pn. „Przemoc bronią ludzi słabych”. Gmina Lipnica Murowana na realizację projektu otrzymała dofinansowanie w wysokości 16.695,00 zł z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego “Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2020. Projekt zgodny jest z założeniami “Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020”.

Projekt zakłada rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Dlatego też za główny cel projektu przyjęto wzrost świadomości mieszkańców Gminy Lipnica Murowana na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

W ramach projektu przewidziano m.in. takie zadania jak:
– Konkurs na hasła przewodnie projektu oraz konkurs plastyczny pt. „Mój dom rodzinny – moja bezpieczna przystań” organizowane w szkołach na terenie gminy,
– Przedstawienie teatralne pt. „Dobre serce” organizowane w przedszkolach na terenie gminy,
– Dwie prelekcje pn. „STOP przemocy w rodzinie” oraz dwie prelekcje pt. „Rodzina w obliczu przemocy”.

Projekt realizowany będzie do końca bieżącego roku.