Przypomnienie o okresie zasiłkowym

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej przypomina o rozpoczętym w dniu 1 listopada 2020r. nowym okresie zasiłkowym/świadczeniowym 2020/2021 dotyczącym świadczeń rodzinnych i świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosków mogą to robić na bieżąco. W przypadku zasiłku rodzinnego w nowym okresie zasiłkowym nie ma żadnych zmian w zakresie wysokości świadczenia, jak również nie uległo zmianie kryterium dochodowe.

Tut. Ośrodek informuje, iż zmieniły się zasady przyznawania świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Przede wszystkim zostało podniesione kryterium dochodowe do 900,00 zł na osobę w rodzinie (wzrost o 100,00 zł), wprowadzona została zasada tzw. „złotówki za złotówkę”, która umożliwia przyznanie świadczenia przy  przekroczonym kryterium dochodowym. Wysokość świadczenia w takich sytuacjach będzie wyliczana jako różnica między kwotą świadczenia przysługującego danej osobie a kwotą, o którą został przekroczony dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie.

Jednocześnie przypominamy, że od lipca nie składamy wniosków o kontynuację wypłaty świadczenia wychowawczego („500+”). Prawo do świadczenia jest przyznane do maja 2021r. (wyjątkiem są sytuacje gdy dziecko wcześniej osiąga pełnoletność). Wnioski o dalszą wypłatę świadczenia wychowawczego będzie można składać dopiero od 1.02.2021r.

Wzory wszystkich wniosków wraz z załącznikami dostępne są w zakładce Dokumenty do pobrania. Wnioski można składać:

  1. Elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP (dla osób posiadających Profil Zaufany) na adres /gopslipnica, poczty e-mail na adres gops@lipnicamurowana.pl bądź portalu informacyjno-usługowego Emp@tia;
  2. W skrzynce podawczej umieszczonej przy wejściu do Ośrodka;
  3. Osobiście w siedzibie GOPS w godzinach pracy Ośrodka, tj. od poniedziałku do czwartku w godz. 7:30-15:30;
  4. Za pośrednictwem Poczty Polskiej.

W przypadku funduszu alimentacyjnego okres świadczeniowy trwa od 1.10.2020r. do 30.09.2021r. W przypadku zaś świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy trwa od 1.11.2020r. do 31.10.2021r.