Usługi opieki wytchnieniowej – zapytanie ofertowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej poszukuje osób chętnych do świadczenia usług opieki wytchnieniowej na rzecz opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i/lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

  • osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 lub
  • osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Poniżej zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby do składania ofert.

Zapytanie ofertowe – usługi opieki wytchnieniowej