Warsztaty z psychologiem w ramach projektu socjalnego „Szansa na lepsze jutro”

W projekt socjalny „Szansa na lepsze jutro”, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej, angażuje się duża liczba beneficjentów. Na zajęciach z psychologiem w dniu 5 oraz 26 kwietnia pojawiło się prawie 30 osób. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników. Pierwsze spotkanie miało charakter typowo integracyjny. Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję wypowiedzieć się na temat swojej osoby, jak również oczekiwań odnośnie warsztatów. Wprowadzona zaś psychozabawa ułatwiła zapamiętanie imion pozostałych uczestników. Dorośli uczestnicy spotkania wyrażali zachwyt z powodu możliwości przypomnienia sobie czasów własnej młodości. Drugie zajęcia poświęcone zostały na dyskusję o emocjach i uczuciach. Beneficjenci w grupach poprzez odgrywane scenki komunikowali werbalnie i niewerbalnie różne emocje. Podczas zajęć wykorzystany został tamburyn oraz piłka, na której uczestnicy korzystając z wyobraźni pokazywali w jaki sposób oddziałuje na zmysły. Również na drugich zajęciach Pani psycholog wykorzystała różne formy psychozabawy. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem beneficjentów, którzy nawet wyrażali chęć ich przedłużenia w czasie.