Webinarium dla seniorów i ich opiekunów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje o możliwości uczestnictwa w webinarium online dla seniorów oraz ich opiekunów, organizowanym przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF), we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Webinarium odbędzie się 4 września 2023r. w godz. 10:00-12:35 a jego tematyką będzie Cyberbezpieczeństwo podczas zawierania transakcji elektronicznych z podmiotami rynku finansowego, ochrona konsumentów na rynku finansowym, w szczególności przed działalnością cyberprzestępców, uwzględniając takie metody oszustw, jak vishing i spoofing. Celem webinarium jest zwiększanie świadomości wśród seniorów i ich opiekunów w zakresie aktualnych zagrożeń spowodowanych działalnością cyberprzestępców.

Rejestracja na webinarium CEDUR odbywa się online, tj. poprzez elektroniczny formularz zgłoszeniowy – link do strony z odnośnikiem do formularza:
https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/seminaria?articleId=83092&p_id=18

Poniżej materiały dot. webinarium:

Zał. 1 – Program webinarium CEDUR dla seniorów i ich opiekunów

Zał. 2 – Grafika – webinarium CEDUR dla seniorów i ich opiekunów

Zał. 3 – Tekst promujący webinarium dla seniorów i ich opiekunów

Klauzula informacyjna dla uczestników i osób ich zgłaszających na seminaria w ramach projektu edukacyjnego CEDUR