Zajęcia z doradcą zawodowym oraz radcą prawnym w ramach projektu „Siła tkwi w nas”

W dniu 29 maja 2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Rajbrocie odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu socjalnego „Siła tkwi w nas”. Tym razem beneficjentki projektu miały okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez doradcę zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni – Panią Agnieszkę Skoczek, a także radcę prawnego  Panią Sarą Skibkiewicz-Morońską działającą w ramach Kancelarii Radców Prawnych Skibkiewicz-Morońska, Sobotkowska s.c. w Bochni. Na spotkaniu z doradcą zawodowym, które miało charakter warsztatowy, poruszone zostały kwestie dotyczące m.in. metod poszukiwania pracy czy pożądanych cech pracowników. Beneficjentki miały okazję dokonania własnej samoanalizy, wypisując wszystkie posiadane przez siebie umiejętności. Podczas ćwiczeń indywidualnych Panie miały także możliwość dokonania analizy rozkładu własnego dnia, w tym czasu poświęconego na poszukiwanie pracy.

Zajęcia wykładowe z radcą prawnym  obfitowały w kwestie dotyczące prawa z zakresu kodeksu cywilnego. Prowadząca zajęcia omówiła m.in. kwestie dotyczące pożyczania środków finansowych, zawierania umów (w tym pożyczek), spadków, testamentów, oświadczeń woli, sprzedaży nieruchomości, przedawnienia roszczeń czy składania podpisów. W trakcie zajęć podawała wiele przykładów, które pozwoliły spojrzeć na problem z innej perspektywy. Panie uczestniczące w zajęciach dowiedziały się m.in. iż dziecko poczęte, ale nienarodzone także ma swoje prawa. Spotkanie zakończone zostało licznymi pytaniami skierowanymi do radczyni, co świadczyło o dużym zaangażowaniu ze strony beneficjentek.