Zmiany w organizacji pracy Ośrodka

W związku z faktem, iż od dnia 17.10.2020r. powiat bocheński znajduje się w czerwonej strefie, w której panują rygorystyczne obostrzenia, tut. Ośrodek od dnia 19 października do odwołania wprowadza dalsze ograniczenia w funkcjonowaniu Ośrodka:

  1. Obsługa klientów prowadzona jest w formie telefonicznej, elektronicznej i korespondencyjnej w godzinach pracy Ośrodka, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Kontakt telefoniczny z tut. Ośrodkiem pod nr tel.: 14 68 52 350, 14 68 52 330. Kontakt z Kierownikiem Ośrodka pod nr tel.: 537 205 780. Nr fax: 14 68 52 350. Tut. Ośrodek prosi o korzystanie z komunikacji elektronicznej i przesyłanie wymaganych dokumentów, wniosków bądź innej niezbędnej korespondencji za pośrednictwem poczty e-mail na adres: gops@lipnicamurowana.pl bądź ePUAP: /gopslipnica. Istnieje możliwość przesyłania korespondencji do tut. Ośrodka za pośrednictwem Poczty Polskiej, jak również umieszczania jej w skrzynce podawczej zawieszonej przed wejściem do Ośrodka.
  2. Interesanci zgłaszający się osobiście proszeni są o korzystanie z wideodomofonu umieszczonego przy drzwiach wejściowych do Ośrodka, za pomocą którego można porozmawiać z pracownikami Ośrodka, bez konieczności bezpośredniego kontaktu, zachowując w ten sposób bezpieczeństwo obu stron.
  3. Brak możliwości wizyt pracowników socjalnych w terenie. Kontakt do asystenta rodziny pod nr tel.: 790 203 516.

Tut. Ośrodek w związku z coraz bardziej rozprzestrzeniającym się koronawirusem SARS-CoV-2 apeluje do mieszkańców Gminy Lipnica Murowana o stosowanie się do obowiązujących zasad zachowania bezpieczeństwa i profilaktyki przeciw COVID-19. Informacje o obostrzeniach obowiązujących w strefie żółtej i czerwonej (w której znajduje się tut. gmina) można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow oraz https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19.

Bądźmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale także za innych, przestrzegajmy zasad kwarantanny/izolacji domowej. To przede wszystkim od nas samych i podejmowanych przez nas decyzji, działań zależy zdrowie, a czasem nawet życie nie tylko nasze własne, lecz również drugiego człowieka.