Wyniki konkursów plastycznych w ramach projektu socjalnego „Przemoc bronią ludzi słabych”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż konkurs plastyczny w ramach projektu socjalnego „Przemoc bronią ludzi słabych”, współfinansowanego z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2020 został rozstrzygnięty. W dniu 23 października 2020 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej Komisja Konkursowa złożona z pracowników tut. Ośrodka dokonała oceny konkursowych prac plastycznych. Z Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy Murowanej wpłynęło  27 prac, a z Publicznej Szkoły Podstawowej w Rajbrocie 44 prace konkursowe w ramach dwóch kategorii:

  1. konkursu plastycznego „Mój dom rodzinny – moja bezpieczna przystań”,
  2. konkursu plastycznego na hasła przewodnie projektu „Przemoc bronią ludzi słabych”.

W związku z faktem, iż części prac konkursowych nie można było zakwalifikować do żadnej z powyższych kategorii podjęto decyzję o ich odrzuceniu. Komisja wyłoniła w ramach każdej ze szkół najwyżej ocenione prace oraz prace wyróżnione, poparte zdobytą liczbą punktów.

Poniżej link do galerii z pracami plastycznymi oraz wyniki konkursu.

 

GALERIA

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Rajbrocie

Konkurs plastyczny „Mój dom rodzinny – moja bezpieczna przystań”

 

Prace najwyżej ocenione:

Imię i Nazwisko Klasa Liczba punktów
Anna Bodurka Ia 33
Julia Nowicka II 32
Martyna Fitrzyk III b 30

Wyróżnione prace:

Imię i Nazwisko Klasa Liczba punktów
Karolina Fiter II 28
Maja Domas I a 28
Wiktoria Fiter III b 26,5
Igor Plewa IV 25
Natalia Trojan VII a 24
Jonasz Majka VII 23
Adrian Domas IV 23
Eliza Karpiel I a 23
Bartłomiej Mulka I a 22,5
Marcin Łyszczarz IV a 22,5
Marcel Fitrzyk II 22
Magdalena Tabor I b 21,5
Katarzyna Łacna III b 21
Jakub Surma IV 21
Magdalena Łacna I b 20
Natalia Bukowiec IV a 20
Julia Sikora V 20
Karolina Fitrzyk, Klaudia Szorn VI b 20
Magdalena Wojkowska I b 19,5
Karina Jarzmik III b 19

 

Konkurs plastyczny na hasła przewodnie projektu „Przemoc bronią ludzi słabych”

 

Prace najwyżej ocenione:

Imię i Nazwisko Klasa Liczba punktów
Julia Nowicka II 33
Maxymilian Tułak I a 31
Fabian Trojan I a 29,5

Wyróżnione prace:

Imię i Nazwisko Klasa Liczba punktów
Barbara Kanownik I a 28
Bartłomiej Mulka I a 27
Katarzyna Kanownik V 27
Marcelina Tułak IV a 23
Rita Trojan I b 22
Magdalena Trojan III b 21,5

 

 Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipnicy Murowanej

Konkurs plastyczny „Mój dom rodzinny – moja bezpieczna przystań”

 

Prace najwyżej ocenione:

Imię i Nazwisko Klasa Liczba punktów
Mikołaj Matras I a 35
Martyna Zagata III a 35
Anita Więcław I b 33,5
Amelia Sowińska II a 33
Amelia Merecik III a 33
Maksymilian Machał III b 33
Kacper Zelek III b 33
Aleksandra Stachoń III a 33

Wyróżnione prace:

Imię i Nazwisko Klasa Liczba punktów
Bartłomiej Bereta II a 32
Aleksandra Malaga III a 31,5
Amelia Paprota I a 29,5
Dawid Wojdak III a 28
Olga Marzec I a 28
Liliana Wnęk I a 27,5
Krzysztof Wiśniowski II b 27
Lidia Trojanowska VI b 26,5
Magdalena Włudyka II b 25,5
Aleksandra Klimek II a 25,5
Zofia Nowak II b 24
Klaudia Władyga III b 23
Seweryn Polkowski I a 20
Lena Włudyka IV b 19
Oliwia Dankowska V a 19

 

Konkurs plastyczny na hasła przewodnie projektu „Przemoc bronią ludzi słabych”

 

Prace najwyżej ocenione:

Imię i Nazwisko Klasa Liczba punktów
Nadia Chochlińska III a 28
Martyna Zagata III a 27
Oliwia Dankowska V a 25

Wyróżnione prace:

Imię i Nazwisko Klasa Liczba punktów
Aleksandra Malaga III a 23