herb Gminy Lipnica Murowana

Rekrutacja do projektu „Małopolski Tele-Anioł”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż w dalszym ciągu możliwe jest składanie formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie pn. „Małopolski Tele-Anioł”. Realizacja projektu potrwa do dnia 31.01.2021r. Rekrutację Uczestników/Uczestniczek do projektu prowadzą wspólnie: Województwo Małopolskie oraz Partnerzy: Caritas Diecezji Kieleckiej i Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej. Celem projektu jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

W ramach projektu:

– 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu funkcjonuje Centrum Teleopieki (tel. 800 100 011), zapewniające wszystkim uczestnikom możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa,

– istnieje możliwość otrzymania wsparcia w postaci usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (przydzielanych w zależności od potrzeb i stopnia niesamodzielności). W projekcie zaplanowano również szkolenia dla opiekunów oraz sąsiadów w zakresie świadczenia usług opiekuńczych. Czytaj dalej Rekrutacja do projektu „Małopolski Tele-Anioł”

Karta Dużej Rodziny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż na bieżąco można składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Od 1 stycznia 2019 r. prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy MAJĄ LUB MIELI na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:

  • w wieku do ukończenia 18. roku życia;
  • w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku dzieci uczących się w szkole (do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki) lub szkole wyższej (do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki);
  • bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności

ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Wypełniając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można jednocześnie wnioskować o kartę tradycyjną (plastikową), jak również kartę w formie elektronicznej (aplikacja na telefon). Po złożeniu wniosku o kartę w formie elektronicznej po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na adres(-y) e-mail zostanie przesłany numer karty. Z kolei na numer(-y) telefonu(-ów) podany(-e) we wniosku zostanie przesłane hasło jednorazowe, które przy pierwszym logowaniu wymaga zmiany. Dane te są niezbędne do zalogowania się w aplikacji i wyświetlenia karty. Aplikacją do obsługi karty w formie elektronicznej jest mKDR (Mobilna Karta Dużej Rodziny), którą można pobrać np. ze Sklepu Google Play czy App Store, w zależności od systemu operacyjnego telefonu.

Więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny można uzyskać w tut. Ośrodku pod numerem tel. 14 68 52 330 lub 14 68 52 350.

loading