Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej poszukuje osób do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy w następujących formach:

  1. rehabilitacja ruchowa,
  2. terapia logopedyczna,
  3. surdopedagogika,
  4. oligofrenopedagogika.

Zaprasza się wszystkie chętne osoby do składania ofert na świadczenie w/w usług. Szczegóły postępowania znajdują się w zapytaniu ofertowym.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

WZÓR OFERTY NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH