Ankieta dla dorosłych mieszkańców Gminy Lipnica Murowana na temat zjawiska przemocy w rodzinie na terenie tutejszej gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej w związku z przygotowywaną Diagnozą zjawiska przemocy w rodzinie na obszarze Gminy Lipnica Murowana, jak również Gminnym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie zwraca się z uprzejmą prośbą do dorosłych mieszkańców Gminy Lipnica Murowana o wypełnienie ankiety dotyczącej problematyki przemocy w rodzinie na terenie tutejszej gminy. Ankieta jest całkowicie anonimowa i gwarantuje poufność danych. Serdecznie prosimy o poważne potraktowanie ankiety i przemyślane odpowiedzi na zawarte w niej pytania. Poświęcenie chwili czasu na jej wypełnienie stanowić będzie dla nas bezcenną pomoc.

Link do ankiety