Informacja o projektach realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Bochni

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż Powiatowy Urząd Pracy w Bochni rozpoczyna realizację dwóch projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, tj.
– projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (V)”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – adresowanego do osób poniżej 30 lat,
– projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (VI)”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Szczegółowe informacje o projektach w załączniku.

INFORMACJA O PROJEKTACH