Archiwum kategorii: Informacje ogólne

Rekrutacja do projektu „Małopolski Tele-Anioł”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż w dalszym ciągu możliwe jest składanie formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie pn. „Małopolski Tele-Anioł”. Realizacja projektu potrwa do dnia 31.01.2021r. Rekrutację Uczestników/Uczestniczek do projektu prowadzą wspólnie: Województwo Małopolskie oraz Partnerzy: Caritas Diecezji Kieleckiej i Stowarzyszenie Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej. Celem projektu jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

W ramach projektu:

– 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu funkcjonuje Centrum Teleopieki (tel. 800 100 011), zapewniające wszystkim uczestnikom możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa,

– istnieje możliwość otrzymania wsparcia w postaci usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (przydzielanych w zależności od potrzeb i stopnia niesamodzielności). W projekcie zaplanowano również szkolenia dla opiekunów oraz sąsiadów w zakresie świadczenia usług opiekuńczych. Czytaj dalej Rekrutacja do projektu „Małopolski Tele-Anioł”

Informacja o projekcie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje o realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Bochni projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (V)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – programy powiatowych urzędów pracy.

Czytaj dalej Informacja o projekcie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni

Informacja o projekcie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż Powiatowy Urząd Pracy w Bochni planuje rozpoczęcie od dnia 01.01.2019r. realizację projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (IV)” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szczegółowe informacje o projekcie w załączonym pliku.

Informacja o projekcie