Archiwum kategorii: Projekt socjalny

Pierwsze spotkanie w ramach projektu „Siła tkwi w nas”

W dniu 6 kwietnia 2018r. w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rajbrocie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu socjalnego „Siła tkwi w nas”, współfinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku. Zajęcia warsztatowe z beneficjentkami projektu poprowadziła Pani Magdalena Król – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta (w trakcie certyfikacji), kierownik Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Bochni. Spotkanie miało charakter integracyjny. Jego celem było wzajemne lepsze poznanie się beneficjentek oraz opracowanie podstawowych norm obowiązujących w grupie na dalsze zajęcia. Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć ze spotkania.

   

 

Nowy projekt socjalny „Siła tkwi w nas”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje o rozpoczęciu naboru do nowego projektu socjalnego realizowanego przez tut. Ośrodek pn. „Siła tkwi w nas”. Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku. Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności i aktywności beneficjentów w zakresie rozwiązywania problemów życia codziennego i uczestnictwa w życiu społecznym. O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępne są w regulaminie.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Siła tkwi w nas”

Zabawa taneczna

W dniu 26.10.2017r. o godz. 16:00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Lipnicy Murowanej odbyła się zabawa taneczna dla beneficjentów projektu „Senior = Junior”. W zabawie oprócz osób w wieku 50 lat i więcej uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół w Lipnicy Murowanej i Rajbrocie. Zabawa rozpoczęła się od 2-godzinnych zajęć tanecznych prowadzonych przez instruktora tańca Pana Andrzeja Urbana ze Studia Tańca „La Fiesta” w Raciborzu. Przy nastrojowej muzyce z lat 60., 70. i 80. uczestnicy poznali podstawowe kroki w  tańcach, takich jak walc wiedeński czy walc angielski. Na uwagę zasługuje zaangażowanie wszystkich uczestników projektu. Tego wieczoru nie zabrakło osoby, która nie spróbowałaby swoich sił na parkiecie. Dla uczestników zabawy przygotowano również poczęstunek. Bardzo wartościowa lekcja tańca z pewnością zainspirowała wiele osób do podjęcia kursów tanecznych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej składa serdeczne podziękowania dla Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej za nieodpłatne udostępnienie sali na potrzeby zabawy oraz paniom z Wiejskiego Domu Ludowego Kasztan w Lipnicy Dolnej za wypożyczenie zastawy stołowej wraz z obrusami.

Wykłady z policjantami i strażakiem

W dniu 19.10.2017r. w Zespole Szkół w Lipnicy Murowanej w ramach projektu socjalnego „Senior = Junior” odbyły się dwa godzinne wykłady  prowadzone przez trzech funkcjonariuszy policji oraz funkcjonariusza straży pożarnej. Beneficjenci projektu wysłuchali informacji na temat zagrożeń współczesnego świata, szczególnie dotyczących osób starszych i w podeszłym wieku. Policjanci zaznajomili m.in. zebrane osoby z rodzajami oszustw, w tym metodą „na wnuczka”, „na policjanta”, oszustwami finansowymi, a także sposobami zapobiegania im. Rozdali również wszystkim opaski odblaskowe.  Funkcjonariusz straży pożarnej przedstawił zaś obowiązki kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych, gazowych, piorunochronnych, przewodów kominowych i wentylacyjnych. Omówił szczegółowo informacje dotyczące zatruć tlenkiem węgla (czadem). Zaprezentował ponadto działanie czujnika tlenku węgla. Po wykładach beneficjenci otrzymali czujniki tlenku węgla (jeden czujnik przypadający na jedną rodzinę).