Pierwsze spotkanie w ramach projektu „Siła tkwi w nas”

W dniu 6 kwietnia 2018r. w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Rajbrocie odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu socjalnego „Siła tkwi w nas”, współfinansowanego ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku. Zajęcia warsztatowe z beneficjentkami projektu poprowadziła Pani Magdalena Król – psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeuta (w trakcie certyfikacji), kierownik Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Bochni. Spotkanie miało charakter integracyjny. Jego celem było wzajemne lepsze poznanie się beneficjentek oraz opracowanie podstawowych norm obowiązujących w grupie na dalsze zajęcia. Poniżej przedstawiamy kilka zdjęć ze spotkania.