Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze

Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej w Lipnicy Murowanej ogłasza nabór na stanowisko  podinspektora ds. świadczeń  wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w  Lipnicy  Murowanej. Szczegóły naboru w załączonej dokumentacji.

Zarządzenie 2/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej z dnia 17 maja 2018 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia