Spotkanie z terapeutą uzależnień w ramach projektu socjalnego „Siła tkwi w nas”

W dniu 18 maja 2018r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Rajbrocie odbyło się spotkanie beneficjentek projektu „Siła tkwi w nas” ze specjalistą psychoterapii uzależnień Panią Magdaleną Król – Kierownikiem Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Bochni. W trakcie spotkania wykładowego omówione zostały kwestie związane z uzależnieniami, przede wszystkim uzależnieniem od alkoholu. Prowadząca spotkanie przybliżyła uczestniczkom mity na temat uzależnienia od alkoholu oraz opowiedziała na temat rozwoju uzależnienia. Omówiła symptomy uzależnienia od alkoholu. Poruszyła również kwestie związane z mechanizmami obronnymi mającymi na celu realizowanie zachowań nałogowych. Poza alkoholizmem, przeanalizowane zostały: uzależnienie od nikotyny, mediów, hazardu, leków i narkotyków. Beneficjentki projektu poznały szczegóły terapii osób uzależnionych i współuzależnionych, a także instytucje udzielające pomocy w tym zakresie. Dzięki zajęciom beneficjentki nabyły wiedzę teoretyczną niezbędną do kolejnego spotkania z terapeutą uzależnień, które dotyczyć będzie negatywnego wpływu uzależnień na rodzinę.