Nowy projekt socjalny „Siła tkwi w nas”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje o rozpoczęciu naboru do nowego projektu socjalnego realizowanego przez tut. Ośrodek pn. „Siła tkwi w nas”. Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w 2018 roku. Celem głównym projektu jest zwiększenie samodzielności i aktywności beneficjentów w zakresie rozwiązywania problemów życia codziennego i uczestnictwa w życiu społecznym. O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępne są w regulaminie.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Siła tkwi w nas”