Informacje na temat funkcjonowania Ośrodka w związku z koronawirusem

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej funkcjonuje bez żadnych zmian. Prosimy jednak mieszkańców o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku do tych najważniejszych lub o i ich przełożenie na późniejszy termin. Zachęcamy klientów do załatwiania spraw z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej (np. mailowo na adres gops@lipnicamurowana.pl) lub telefonicznej. W celu załatwienia spraw administracyjnych wymagających złożenia formalnych wniosków prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 146852330 lub 146852350, celem ustalenia formy przekazania dokumentów. Wszelkie informacje można uzyskać w formie telefonicznej oraz mailowej. PAMIĘTAJ o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny, w tym zachowaniu odległości 1-1,5 metra od drugiej osoby.

Powyższe regulacje mają na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa i zostały wprowadzone do odwołania. Bardzo prosimy o zastosowanie się do nich, ograniczenie kontaktów z innymi osobami i o, w miarę możliwości, pozostanie w najbliższym czasie w domu.

Aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich znajdziecie Państwo na stronie www.gov.pl/web/koronawirus.