Podziękowanie za maseczki ochronne

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej składa podziękowanie Pani Dyrektor Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej oraz pracownikom GDK za uszycie znacznej ilości maseczek ochronnych wielokrotnego użytku, które będą przeznaczone dla podopiecznych naszego Ośrodka i ich rodzin. Materiał pochodził z zasobów własnych Kierownika. Maseczki są do odebrania w siedzibie GOPS dla każdego chętnego, by Rozporządzenie dotyczące zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej było w pełni respektowane.