Załatwianie spraw w Ośrodku w okresie pandemii koronawirusa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż na bieżąco realizuje wszystkie sprawy należące do jego właściwości. Osobiste przyjmowanie interesantów w tut. Ośrodku następuje wyłącznie w sytuacjach szczególnych. Wszelkie sprawy można zgłaszać pod nr tel. 146852330 lub 146852350. Prosi się o przesyłanie korespondencji na skrzynkę e-mail gops@lipnicamurowana.pl, skrytkę ePUAP: /gopslipnica/SkrytkaESP, aplikację Messenger (profil: GOPS w Lipnicy Murowanej) lub w formie wiadomości MMS pod numer tel. 537 205 780.

Ośrodek informuje ponadto, iż istnieje możliwość umieszczania wniosków oraz innej korespondencji kierowanej do tut. jednostki w skrzynce umieszczonej przed wejściem do Ośrodka. Przypomina się jednocześnie o konieczności zachowania ostrożności oraz obowiązkowym noszeniu maseczki ochronnej w miejscach publicznych, a przy wymogu potwierdzania odbioru dokumentów w tut. Ośrodku również rękawiczek ochronnych.