Poradnictwo psychologiczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż osoby wyrażające chęć skorzystania z pomocy i poradnictwa psychologicznego, z uwagi na brak możliwości kontaktu osobistego w obecnej sytuacji epidemii, mogą kontaktować się telefonicznie z tut. Ośrodkiem pod nr tel. 14 68 52 330 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka, tj. od 7:30 do 15:30, a w każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca dodatkowo w godzinach 15:30-17:00. Pomoc psychologiczna świadczona będzie przez okres obowiązywania na terytorium RP stanu epidemii.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!