Informacja o zaopatrzeniu w żywność osób objętych kwarantanną

  1. SANEPID – zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę/rodzinę do objęcia kwarantanną i przekazuje informacje do tut. Ośrodka.
  2. Tut. Ośrodek weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej.
  3. W przypadku potwierdzenia potrzeby objęcia pomocą żywnościową tut. Ośrodek kontaktuje się z Federacją Polskich Banków Żywności, Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, Polskim Czerwonym Krzyżem, Caritasem i/lub Stowarzyszeniem Odra-Niemen i przekazuje informacje o zapotrzebowaniu na konkretne produkty.
  4. Paczka żywnościowa dostarczana jest do miejsca odbywania kwarantanny przez Ochotniczą Straż Pożarną, Policję lub Wojska Obrony Terytorialnej.