Ruszył nabór do nowego projektu socjalnego „Szansa na lepsze jutro”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż od dnia 01.03.2019r. do dnia 15.03.2019r. prowadzona jest rekrutacja do nowego projektu socjalnego „Szansa na lepsze jutro” realizowanego przez tut. Ośrodek. Projekt współfinansowany jest ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i uczestnictwa, jak również niezbędna dokumentacja dla osób deklarujących udział w projekcie znajdują się poniżej.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ”Szansa na lepsze jutro”

Deklaracja uczestnictwa w projekcie ”Szansa na lepsze jutro” – osoby dorosłe

Deklaracja uczestnictwa w projekcie ”Szansa na lepsze jutro” – dzieci

Oświadczenie uczestnika projektu ”Szansa na lepsze jutro o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” – osoby dorosłe

Oświadczenie uczestnika projektu ”Szansa na lepsze jutro o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych” – dzieci

Harmonogram działań planowanych do realizacji w ramach projektu ”Szansa na lepsze jutro”