Warsztaty wikliniarskie – palmowe dla uczestników projektu „Szansa na lepsze jutro”

Dnia 28 marca 2019r. w Sali Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej odbyły się zajęcia warsztatowe dla beneficjentów projektu socjalnego „Szansa na lepsze jutro”. Były to warsztaty o tematyce wikliniarskiej. Z uwagi na zbliżającą się Niedzielę Palmową przyjęły one charakter wykonywania palm. W warsztatach wzięło udział ponad 30 osób. Warsztaty przeprowadził Gminny Dom Kultury. Zarówno Dyrektor GDK – Pani Agnieszka Żołna-Zdunek, jak również pracownicy oraz Pani Aniela Gromala, która skorzystała z zaproszenia na warsztaty, zademonstrowali uczestnikom sposób wykonywania palm. Korzystając z uprzejmości Pani Anieli Gromala beneficjenci projektu mieli okazję poznać tradycję konkursu lipnickich palm oraz postać Pana Józefa Piotrowskiego – inicjatora konkursu. W trakcie warsztatów wyświetlone zostały również krótkie filmy obrazujące charakter konkursu palm oraz ukazujące postać Pana Zbigniewa Urbańskiego – wykonawcę najwyższej jak dotąd palmy. Wszyscy uczestnicy przystąpili do własnoręcznego wykonywania palm i tego dnia nikt nie opuścił warsztatów bez palmy w rękach.