Ważne informacje dla Klientów Ośrodka powracających z zagranicy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Lipnica Murowana, Klientów tut. Ośrodka, którzy powrócili z zagranicy przed 15 marca 2020r. o zachowanie szczególnej ostrożności i kontakt z odpowiednimi służbami, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia.

Ośrodek do odwołania obsługuje Klientów przede wszystkim w trybie elektronicznym i telefonicznym. Jeżeli sprawa jest pilna i wymaga osobistego kontaktu, należy skontaktować się telefonicznie z tut. Ośrodkiem pod nr tel.  146852350 lub 146852330, celem umówienia wizyty.