herb Gminy Lipnica Murowana

Procedura dostarczania produktów leczniczych z aptek ogólnodostępnych dla osób będących w kwarantannie domowej

  1. Osoby objęte kwarantanną w przypadku braku możliwości otrzymania pomocy ze strony osób bliskich w realizacji recept na leki, jakie te osoby przyjmują regularnie w związku z profilaktyką i leczeniem chorób przewlekłych, mogą skontaktować się z tut. Ośrodkiem i zgłosić taką potrzebę. Trzeba również zaznaczyć, iż ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości leczenia, w związku z coraz dłuższym czasem realizacji przez hurtownie farmaceutyczne dostaw do aptek, procedurę pozyskania leków należy rozpocząć z kilkudniowym wyprzedzeniem.
  2. W momencie wystąpienia zapotrzebowania u osoby objętej kwarantanną na zaopatrzenie w produkty lecznicze w związku z profilaktyką i leczeniem chorób przewlekłych, osoba ta powinna skontaktować się z Poradnią Podstawowej Opieki Zdrowotnej, z lekarzem pierwszego kontaktu w celu wystawienia e-recepty na podstawie danych z dokumentacji leczniczej lub IKP.
  3. Czytaj dalej Procedura dostarczania produktów leczniczych z aptek ogólnodostępnych dla osób będących w kwarantannie domowej

Informacja o zaopatrzeniu w żywność osób objętych kwarantanną

  1. SANEPID – zgodnie z procedurą kwalifikuje osobę/rodzinę do objęcia kwarantanną i przekazuje informacje do tut. Ośrodka.
  2. Tut. Ośrodek weryfikuje czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej.
  3. W przypadku potwierdzenia potrzeby objęcia pomocą żywnościową tut. Ośrodek kontaktuje się z Federacją Polskich Banków Żywności, Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, Polskim Czerwonym Krzyżem, Caritasem i/lub Stowarzyszeniem Odra-Niemen i przekazuje informacje o zapotrzebowaniu na konkretne produkty.
  4. Paczka żywnościowa dostarczana jest do miejsca odbywania kwarantanny przez Ochotniczą Straż Pożarną, Policję lub Wojska Obrony Terytorialnej.

Poradnictwo psychologiczne w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż osoby wyrażające chęć skorzystania z pomocy i poradnictwa psychologicznego, z uwagi na brak możliwości kontaktu osobistego w obecnej sytuacji epidemii, mogą kontaktować się telefonicznie z tut. Ośrodkiem pod nr tel. 14 68 52 330 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka, tj. od 7:30 do 15:30, a w każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca dodatkowo w godzinach 15:30-17:00. Pomoc psychologiczna świadczona będzie przez okres obowiązywania na terytorium RP stanu epidemii.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

loading