herb Gminy Lipnica Murowana

Spotkanie Wigilijne dla osób samotnych i osamotnionych

Święta Bożego Narodzenia są okresem szczególnym dla każdego człowieka, pełnym ciepła, empatii, radości oraz nadziei na przyszłość. Okresem przepełnionym miłością, którą pragniemy dzielić się z innymi. To czas, kiedy otwieramy się na innych i stajemy się wrażliwsi na ich problemy i potrzeby. W okresie Świąt Bożego Narodzenia żadna osoba nie powinna odczuwać osamotnienia. Z myślą o samotnych i osamotnionych mieszkańcach Gminy Lipnica Murowana tut. Ośrodek zorganizował tradycyjne Spotkanie Wigilijne w Wiejskim Domu Ludowym „Kasztan” w Lipnicy Dolnej. Spotkanie to dla wielu osób było okazją do przeżywania świąt w gronie innych osób.

Tegoroczne Spotkanie Wigilijne odbyło się w niedzielę 15 grudnia. W spotkaniu udział wzięli nie tylko Podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej, lecz również inne osoby z ternu gminy, bez względu na wiek. Do świątecznego stołu zasiadło ponad 70 osób. O przygotowanie tradycyjnych, regionalnych potraw oraz obsługę gości przy wigilijnym stole zadbało Koło Gospodyń Wiejskich w Lipnicy Dolnej działające przy Kółku Rolniczym w Lipnicy Dolnej. Spotkanie było okazją do promowania regionalnych wigilijnych dań w ramach projektu realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich „Specjały lipnickie na warsztatach międzypokoleniowych”.

Czytaj dalej Spotkanie Wigilijne dla osób samotnych i osamotnionych

Zapytania ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż poszukuje osób do pełnienia specjalistycznych usług opiekuńczych, zapraszając do składania stosownych ofert. Szczegółowe informacje w załączonych zapytaniach ofertowych.

Zapytanie ofertowe nr SUO/1/2019

Zapytanie ofertowe nr SUO/2/2019

Zapytanie ofertowe nr SUO/3/2019

Zapytanie ofertowe nr SUO/4/2019

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż można już składać wnioski o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Wnioski należy składać w najbliższej jednostce ZUS lub KRUS. Świadczenie uzupełniające przysługuje osobom mieszkającym na terenie Polski, które:

  • ukończyły 18 lat;
  • których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji albo orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji, albo orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • nie są uprawnione do emerytury ani renty, nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie są uprawnione do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych,
    ALBO
    są uprawnione do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1.600,00 zł.

Czytaj dalej Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

loading