herb Gminy Lipnica Murowana

Informacja o projekcie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje o realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Bochni projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (V)”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa – programy powiatowych urzędów pracy.

Czytaj dalej Informacja o projekcie Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni

Warsztaty wikliniarskie – palmowe dla uczestników projektu „Szansa na lepsze jutro”

Dnia 28 marca 2019r. w Sali Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej odbyły się zajęcia warsztatowe dla beneficjentów projektu socjalnego „Szansa na lepsze jutro”. Były to warsztaty o tematyce wikliniarskiej. Z uwagi na zbliżającą się Niedzielę Palmową przyjęły one charakter wykonywania palm. W warsztatach wzięło udział ponad 30 osób. Warsztaty przeprowadził Gminny Dom Kultury. Zarówno Dyrektor GDK – Pani Agnieszka Żołna-Zdunek, jak również pracownicy oraz Pani Aniela Gromala, która skorzystała z zaproszenia na warsztaty, zademonstrowali uczestnikom sposób wykonywania palm. Korzystając z uprzejmości Pani Anieli Gromala beneficjenci projektu mieli okazję poznać tradycję konkursu lipnickich palm oraz postać Pana Józefa Piotrowskiego – inicjatora konkursu. W trakcie warsztatów wyświetlone zostały również krótkie filmy obrazujące charakter konkursu palm oraz ukazujące postać Pana Zbigniewa Urbańskiego – wykonawcę najwyższej jak dotąd palmy. Wszyscy uczestnicy przystąpili do własnoręcznego wykonywania palm i tego dnia nikt nie opuścił warsztatów bez palmy w rękach.

Zmiany w harmonogramie projektu „Szansa na lepsze jutro”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż zmianie uległ harmonogram działań planowanych do realizacji w ramach projektu socjalnego „Szansa na lepsze jutro”. Warsztat artystyczny z twórcami ludowymi, początkowo planowany na 12 kwietnia 2019r., został przełożony na 28 marca 2019r. Warsztat odbędzie się w sali Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej (obok Urzędu Gminy w Lipnicy Murowanej) w godz. 15:00-19:00. Poniżej do pobrania aktualny harmonogram działań projektowych.

Harmonogram działań (aktualizacja na dzień 19.03.2019r.)

loading