Informacja dotycząca wniosków na nowy okres zasiłkowy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje że od dnia 01.07.2020r. przyjmowane są wnioski (wyłącznie drogą elektroniczną):
– o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start”,
– o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego,
– o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy 2020/2021.

Od dnia 01.08.2020r. będzie można złożyć wnioski tradycyjnie w formie papierowej w siedzibie GOPS w Lipnicy Murowanej od poniedziałku do czwartku w godz. od 7:30 do 15:30.

UWAGA! Od dnia 01.08.2020r. piątek będzie dniem wewnętrznym (bez przyjmowania stron).

Wnioski można pobrać w siedzibie tut. Ośrodka, z naszej strony internetowej w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA lub ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/.

Osoby, którym przyznano świadczenie wychowawcze „500+” do dnia 31.05.2021r. nie składają ponownie wniosków na trwający okres świadczeniowy 2019/2021.