Informacja o ofertach na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż w wyniku prowadzonego postępowania dot. świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania została wybrana najkorzystniejsza cenowo oferta z zakresu oligofrenopedagogiki. Oferent, którego oferta została wybrana został poinformowany telefonicznie.

Z uwagi na znikomą ilość złożonych ofert na usługi specjalistyczne z zakresu rehabilitacji ruchowej, terapii logopedycznej oraz surdopedagogiki tut. Ośrodek występuje z kolejnym zapytaniem ofertowym w tym zakresie. Szczegóły postępowania w załączniku.

ZAPYTANIE OFERTOWE

WZÓR OFERTY NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Kolejne zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż z uwagi na brak złożonych ofert wszystkich wymaganych specjalistów do pełnienia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, nie dokonał wyboru ofert. W związku z powyższym Ośrodek występuje z ponownym zapytaniem ofertowym.

W pierwszym naborze do tut. Ośrodka wpłynęły jedynie dwie oferty, które będą rozpatrywane łącznie z ofertami z naboru drugiego.

 

Ośrodek informuje jednocześnie, iż termin rozpoczęcia świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniony jest od otrzymania środków finansowych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

 

PONOWNE ZAPYTANIE OFERTOWE

WZÓR OFERTY NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej poszukuje osób do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy w następujących formach:

  1. rehabilitacja ruchowa,
  2. terapia logopedyczna,
  3. surdopedagogika,
  4. oligofrenopedagogika.

Zaprasza się wszystkie chętne osoby do składania ofert na świadczenie w/w usług. Szczegóły postępowania znajdują się w zapytaniu ofertowym.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

WZÓR OFERTY NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Pomoc społeczna

loading