Zmiany w organizacji pracy Ośrodka

W związku ze wzrostem zarażeń COVID-19 ograniczony zostaje bezpośredni kontakt Klientów z pracownikami. Celem zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 i jego mutacji Klienci proszeni są o korzystanie z wideodomofonu umieszczonego w przedsionku Ośrodka (za drzwiami wejściowymi) i kontakt głosowy z pracownikiem.

Druki wniosków o dodatek osłonowy są do pobrania w przedsionku Ośrodka jak również na stronie internetowej Ośrodka w zakładce Dokumenty do pobrania. Instrukcja wypełniania wniosków o dodatek osłonowy znajduje się na drzwiach wejściowych do Ośrodka od strony wewnętrznej oraz poniżej w załączniku. Wypełnione wnioski o dodatek osłonowy i inne prosimy o umieszczanie w skrzynkach podawczych zawieszonych przed wejściem do Ośrodka. Istnieje możliwość przesyłania wniosków w formie elektronicznej na adres ePUAP Ośrodka (/gopslipnica), podpisanych Profilem Zaufanym bądź certyfikowanym podpisem kwalifikowanym.  Informacji na temat dodatków osłonowych pracownicy Ośrodka udzielają telefonicznie pod numerami 14 68 52 350, 14 68 52 330 lub za pośrednictwem wideodomofonu w przedsionku w godzinach pracy Ośrodka, tj. od 7:30 do 15:30. Informacje na temat dodatku osłonowego znajdują się na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska pod adresem https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy. Trudne warunki lokalowe Ośrodka powodują konieczność wprowadzania zmian organizacyjnych w pracy, w tym przyjmowania stron w przedsionku.

Przypomina się, iż termin składania wniosków o dodatek osłonowy upływa 31.10.2022r. Wzajemne respektowanie i przestrzeganie obostrzeń oraz wymogów sanitarno-epidemiologicznych, jak również unikanie niepotrzebnego kontaktu interpersonalnego pozwoli na ochronę zdrowia i życia ludzkiego, co w obecnym czasie stanowi zadanie priorytetowe.

Wzór wypełnionego wniosku o dodatek osłonowy