Wszystkie wpisy, których autorem jest gopslipnicamurowana

Kolejne zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej informuje, iż z uwagi na brak złożonych ofert wszystkich wymaganych specjalistów do pełnienia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy, nie dokonał wyboru ofert. W związku z powyższym Ośrodek występuje z ponownym zapytaniem ofertowym.

W pierwszym naborze do tut. Ośrodka wpłynęły jedynie dwie oferty, które będą rozpatrywane łącznie z ofertami z naboru drugiego.

 

Ośrodek informuje jednocześnie, iż termin rozpoczęcia świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniony jest od otrzymania środków finansowych z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

 

PONOWNE ZAPYTANIE OFERTOWE

WZÓR OFERTY NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej poszukuje osób do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy w następujących formach:

  1. rehabilitacja ruchowa,
  2. terapia logopedyczna,
  3. surdopedagogika,
  4. oligofrenopedagogika.

Zaprasza się wszystkie chętne osoby do składania ofert na świadczenie w/w usług. Szczegóły postępowania znajdują się w zapytaniu ofertowym.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

WZÓR OFERTY NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Spotkanie Wigilijne dla osób samotnych i osamotnionych

Święta Bożego Narodzenia są okresem radości, odpoczynku i spotkań z najbliższymi. W tym wyjątkowym czasie żadna osoba nie powinna być pozbawiona bliskości drugiego człowieka. Bliskość ta odgrywa nieodzowną rolę w relacjach międzyludzkich. Dzięki niej nabywamy siłę do walki z przeciwnościami losu oraz budujemy miłość w naszych serach. W okresie Świąt Bożego Narodzenia pomimo naszej samotności nie możemy pozwolić na odczuwanie osamotnienia. Z myślą o tych osobach Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował po raz kolejny Spotkanie Wigilijne w Wiejskim Domu Ludowym „Kasztan” w Lipnicy Dolnej, Spotkanie to dla wielu osób stało się okazją do przeżywania Świąt w gronie innych osób.

Tegoroczne spotkanie odbyło się w niedzielę 17 grudnia. Na spotkaniu obecni byli Podopieczni Ośrodka, osoby samotne, niepełnosprawne, bez względu na wiek. Do świątecznego stołu, zapełnionego tradycyjnymi wigilijnymi potrawami zasiadło ponad 70 osób. Wśród przybyłych gości byli m.in. Wójt Gminy Lipnica Murowana Tomasz Gromala, przewodniczący Rady Gminy Lipnica Murowana Stanisław Włodarczyk, sekretarz Gminy Danuta Musiał, radny powiatu bocheńskiego Józef Radzięta. Nie zabrakło również duchowieństwa w osobach proboszcza lokalnej parafii ks. Mariusza Jachymczak oraz katechety ks. Marka Kuczak. Gospodarzem uroczystości była kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej Maria Kurek.

Po przywitaniu wszystkich uczestników spotkania oraz złożenia świątecznych życzeń przez kierownika GOPS oraz Wójta Gminy, odczytany został przez jednego z uczestników spotkania tekst z Pisma Świętego. Następnie ks. Mariusz Jachymczak dokonał poświęcenia opłatków, po czym wszyscy zgromadzeni przełamali się opłatkiem, składając sobie nawzajem serdeczne życzenia, by w końcu zasiąść do wigilijnego stołu. Znalazły się na nim tradycyjne potrawy wigilijne przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Lipnicy Dolnej.

Oprawę artystyczną uroczystości przygotowali uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Lipnicy Murowanej, nad czym czuwała siostra Joanna Szcześniak.  Jej przesłanie nawiązywało do narodzin Jezusa Chrystusa. Spotkaniu towarzyszyła ciepła, miła atmosfera, pełna radości, uśmiechu i wdzięczności. Nie zabrakło też wspólnego kolędowania wraz z Zespołem „Raj”. Dla każdego z uczestników przygotowany został również świąteczny upominek.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej składa serdeczne podziękowania:

  • Państwu Barbarze i Ryszardowi Grzesik z firmy „Eko-Garten” za podarowanie choinki;
  • Firmie Produkcyjno-Handlowo-Usługowej „Bystrowscy” za podarowanie uszek i pierogów;
  • Dyrekcji Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej za udostępnienie sali oraz nagłośnienia;
  • Publicznej Szkole Podstawowej w Lipnicy Murowanej za przygotowanie stroików oraz części artystycznej;
  • Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Lipnicy Dolnej za przygotowanie wigilijnych potraw;
  • Kierowcom Ochotniczej Straży Pożarnej za sprawny transport uczestników spotkania.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

GALERIA

Zabawa taneczna

W dniu 26.10.2017r. o godz. 16:00 w sali widowiskowej Domu Kultury w Lipnicy Murowanej odbyła się zabawa taneczna dla beneficjentów projektu „Senior = Junior”. W zabawie oprócz osób w wieku 50 lat i więcej uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół w Lipnicy Murowanej i Rajbrocie. Zabawa rozpoczęła się od 2-godzinnych zajęć tanecznych prowadzonych przez instruktora tańca Pana Andrzeja Urbana ze Studia Tańca „La Fiesta” w Raciborzu. Przy nastrojowej muzyce z lat 60., 70. i 80. uczestnicy poznali podstawowe kroki w  tańcach, takich jak walc wiedeński czy walc angielski. Na uwagę zasługuje zaangażowanie wszystkich uczestników projektu. Tego wieczoru nie zabrakło osoby, która nie spróbowałaby swoich sił na parkiecie. Dla uczestników zabawy przygotowano również poczęstunek. Bardzo wartościowa lekcja tańca z pewnością zainspirowała wiele osób do podjęcia kursów tanecznych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnicy Murowanej składa serdeczne podziękowania dla Gminnego Domu Kultury w Lipnicy Murowanej za nieodpłatne udostępnienie sali na potrzeby zabawy oraz paniom z Wiejskiego Domu Ludowego Kasztan w Lipnicy Dolnej za wypożyczenie zastawy stołowej wraz z obrusami.